Digital

Digital

Nieuws

Het creëren van draagvlak kost de nodige tijd

Zomercitaat 8

“Zoals in de inleiding is vermeld, heeft het hier beschreven toekomstbeeld enorme consequenties voor de primaire processen in de gemeentelijke organisatie en zal daarom gedragen moeten worden door alle clusters binnen de gemeente. Het creëren van een dergelijk draagvlak kost de nodige tijd, bovendien behoeft het toekomstbeeld nog een nadere invulling door alle clusters.”

Bron: Middelgrote Nederlandse gemeente, Nota digitale dienstverlening, 2001