Digital

Digital

Nieuws

De website wordt een loket

Zomercitaat 5

“De wijze van informatievoorziening en documentgebruik is aan grote veranderingen onderhevig. Ook gemeenten gaan digitaal. Informatie- en communicatietechnologie beheersen in toenemende mate werkprocessen, niet alleen binnen het gemeentelijke apparaat, maar ook in de interactie met burgers en andere externe partijen. Binnen afzienbare tijd zal het algemeen gebruik zijn vergunningen via de gemeentelijke website aan te vragen, worden raadstukken alleen nog digitaal verspreid en heeft elektronische post papieren communicatie grotendeels verdrongen. De website wordt een loket waarlangs een groot deel van de interacties zal plaatsvinden. Een intranet zal het centrale medium worden.”

Bron: P.J. Horsman e.a., Herinrichting gemeentelijke archieffunctie, maart 2002