Digital

Digital

Nieuws

Weet wat je moet weten

Zomercitaat 4

‘Weet wat je moet weten’ is het adagium. Toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie is alleen van belang als de informatie ook werkelijk waarde heeft. De waarde van informatie wordt in sterke mate bepaald door potentièˆle maatschappelijke, politieke en bedrijfsvoeringsrisico’s van de bedrijfsprocessen en door de inhoud van de informatieobjecten. Zijn de risico’s klein en is de inhoudelijke waarde gering, dan kan volstaan worden met minimale maatregelen om een minimumniveau van toegankelijkheid en betrouwbaarheid te garanderen.

Bron: KING, Baseline informatiehuishouding gemeenten, 2013