Digital

Digital

Nieuws

Het interne documentverkeer gaat volledig aan DIV voorbij

Zomercitaat 3

“Het feit dat de DIV-organisatie nog steeds vrijwel geheel is opgebouwd rondom het beheer van de papieren documentstroom, waar de werkprocessen zélf en de daaruit voortvloeiende documentintensieve handelingen vrijwel volledig digitaal worden uitgevoerd (via Word, e-mail, archivering en opslag in bestandsmappen via Verkenner etc). Ook het interne documentverkeer gaat daardoor vrijwel volledig aan de afdelingen DIV voorbij.”

Bron: Digital display (Timo ten Cate), Quick scan van een Nederlandse gemeente, 2002