Digital

Digital

Nieuws

Vanuit archivistisch oogpunt is ze van belang

Zomercitaat 1

“Een van de grote uitdagingen van de DIV zit in het creëren van een elektronische ordneningsstructuur gebaseerd op (korte duiding en) beschijving van de voorkomende werkprocessen in hun relatie tot elkaar (bijvoorbeeld een boomstrucutuur), waaromheen het DMS wordt opgebouwd. Deze structuur is nodig voor de verantwoordingsfunctie: hiermee wordt de relatie met het proces vastgelegd. Vanuit archivistisch oogpunt is ze van belang doordat aan het werkproces ook de bewaar- en vernietigingstermijnen worden toegekend.”

Bron: Samenvatting workshop Andreas Amsterdam, 2002