Digital

Digital

Nieuws

Interesse gemeentesecretarissen in digitalisering is marginaal

Gemeenten zijn nogal traag als het gaat over digitaliseren en innoveren, zeggen ze. Binnenlands bestuur organiseerde een onderzoek onder gemeentesecretarissen en de conclusie van het onderzoek is: verouderde wetgeving en gebrek aan financiën zijn de belangrijkste oorzaken van de traagheid. Een enkele gemeentesecretaris wijst ook op ‘een belemmerende gemeentelijke organisatiestructuur’ waarin vernieuwende activiteiten door zoveel hele en halve beslissers moeten worden beoordeeld dat ze al niet meer vernieuwend zijn als ze van start gaan.

Het belangrijkste obstakel is de wetgeving – met name strenge privacywetgeving scoort hoog als boosdoener. Een tekort aan geld speelt enigszins een rol. Al blijkt ook de lange looptijd van contracten met ICT-boeren, vaak niet gericht op vernieuwing, een belemmering.

Daarnaast valt de ‘digitale kennis’ van gemeenteambtenaren nogal tegen, menen de hoogste ambtelijke bazen. Als het gaat over kennis van smart city-toepassingen en digitalisering van dienstverlening is er niet één gemeentesecretaris die zijn ambtenaren capabel genoeg acht.

Veel gemeenten hebben wel degelijk geïnvesteerd in digitale vernieuwing, maar de resultaten hiervan zijn niet om over naar huis te schrijven, vinden de gemeentesecretarissen. Ze vragen zich eerlijk af of ze de kosten van de investeringen ooit wel zullen terugverdienen. Ook die gedachte is een rem op verdere digitalisering.

Overigens moeten we het onderzoek van Binnenlands bestuur met een korreltje zout nemen: de vragenlijst werd slechts door twaalf gemeentesecretarissen ingevuld. Kennelijk is de interesse voor digitalisering niet al te groot bij deze beroepsgroep. En misschien is dat wel het voornaamste probleem.

Bron: Binnenlands bestuur juni 2017