Digital

Digital

Nieuws

Uitbesteding IT moet aan banden, vindt SP

Ronald van Raak, Kamerlid van de SP, heeft demissionair minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aantal vragen gesteld over de uitbesteding van IT door Nederlandse gemeenten. Uit die vragen blijkt dat de SP graag zou zien dat er landelijke regels komen voor de privatisering van IT-voorzieningen door lokale overheden. Een van de vragen is: We hebben sinds kort een landelijk Bureau ICT-Toetsing (BIT). Waarom geeft dit bureau geen advies geeft in deze trajecten?

Van Raak stelt zijn vragen naar aanleiding van de geplande uitbesteding van IT-diensten door de stad Groningen. Een uitbesteding met veel tegenstanders die de gemeente niettemin stug doorzet, zonder het BIT te (hoeven) raadplegen. Verwonderlijk, vindt Van Raak. Eigenlijk vindt hij dat er regels moeten komen die uitbestedingen als deze beter standaardiseren.

Daarnaast vraagt Van Raak de bewindsman om inzicht in het aantal gemeenten dat haar IT-apparaat heeft geprivatiseerd, waarbij hij opmerkt het onverstandig te vinden dat zoveel wordt uitbesteed, gezien alle actuele vraagstukken rond ict-beveiliging, privacy van de burgers en het verlies van werkgelegenheid. Waardevolle ict-kennis verlaat de overheid… waar die kennis sowieso dun gezaaid is.

Bron: Computable juni 2017