Digital

Digital

Nieuws

Eindhoven digitaliseert woonomgeving

De stad Eindhoven en het Kadaster hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het digitaliseren van de woonomgeving Eindhoven. Beiden hebben baat bij deze overeenkomst. Eindhoven wil het gebruik van stedelijke open data bevorderen, een lokaal platform voor stedelijke data van de bebouwde omgeving zijn en, in het kader van de gedachte ‘smart city’, de toepassingsmogelijkheden van de digitale woonomgeving bevorderen.

Het Kadaster wil komen tot een platform voor landelijke opslag, beheer en distributie van data van de bebouwde omgeving en het verkennen van de mogelijkheden van deze data voor de Omgevingswet.

Een digitale woonomgeving kan bovendien bijdragen aan prachtige zaken als energiebesparing, betaalbare zorg op maat en betere vergunningverlening.

Of alle mooie dromen uitkomen, is maar de vraag. In eerste instantie geldt: hard aan het werk!

Bron: Bouw en Uitvoering juni 2017