Digital

Digital

Nieuws

Corporaties gaan digitaliseringsslag maken

Belangenbehartiger van de woninigcorporaties, Aedes, is gestart met een ambitieus programma. Het heet Digitalisering en informatisering en heeft als doel om binnen vijf jaar te realiseren dat alle partijen in de corporatiesector “kwalitatief hoogwaardige, actuele en onderling goed vergelijkbare informatie” op een bewuste en doelmatige manier met elkaar uitwisselen.

De belangrijkste thema’s van Digitalisering en informatisering zijn:

  1. Stroomlijnen en versimpelen van de verantwoordingssystematiek
  2. Verbeteren van de informatiebescherming en privacy
  3. Automatiseren van het onderhoudsproces
  4. Verbeteren van het huurderscontact en de (digitale) dienstverlening
  5. Optimaliseren van de vastgoedregistratie en de toepassing van het BIM (Bouw Informatie Model).

Digitalisering en informatisering staat nog aan het begin. Aedes roept mensen uit de sector die zich betrokken voelen bij een of meerdere thema’s op zich te melden.

Bron: Aedes.nl juni 2017