Digital

Digital

Nieuws

Wet Open Overheid wordt bijzonder duur

De voorgestelde Wet open overheid (Woo) kan voor lokale overheden weleens heel erg duur uitpakken. Dat schrijft Binnenlands Bestuur op basis van een onderzoek van ABDTOPConsult. Het adviesbureau schat dat de aanloopkosten voor gemeenten rond de één miljard zullen liggen, terwijl de structurele kosten honderden miljoenen tot meerdere miljarden kunnen zijn. En dat alles voor een beetje openheid en minder misbruik.

Conclusie van ABDTOP is – voorzichtig uitgedrukt - dat de WOO ‘ook in kwantitatieve zin niet licht moet worden onderschat’.

Een groot deel van de kosten is te wijten aan noodzakelijke investeringen in IT en in opleiding en training van personeel.

Ook koepelorganisaties als VNG, IPO en UvW zullen de beurs moeten trekken als het wetsvoorstel werkelijkheid wordt. Daarnaast kan de wet botsen met het principe van geheimhouding dat steeds vaker wettelijk is vastgelegd in bijvoorbeeld de Gemeentewet en de Provinciewet. “Er is een risico dat dit te laat wordt onderkend en het formele besluit tot geheimhouding pas wordt genomen op het moment dat actieve openbaarmaking al heeft plaatsgevonden.” Dat kan dan weer schadeclaims opleveren.

Demissionair minister Plasterk heeft al eerder meegedeeld geen voorstander te zijn van de nieuwe wet die is bedacht door GroenLinks en D66. Vooral in het openbaar informatieregister, waarin alles openbaar wordt gemaakt wat een bestuursorgaan volgens de Archiefwet moet bewaren, is een doorn in zijn oog. Zo’n register zet organisaties er alleen maar toe aan zich nog minder van de Archiefwet aan te trekken dan ze nu al doen.

Eerder al betoogde de VNG dat allerlei vertrouwelijk overleg, ook noodzakelijk in een goed functionerende democatie, door de nieuwe wet onmogelijk wordt gemaakt.

De Eerste Kamer moet de Wet open overheid nog goedkeuren.

Bron: Binnenlands bestuur juni 2017