Digital

Digital

Nieuws

Rotterdam voorloper in blockchain

De gemeente Rotterdam is klaar met de bouw en inrichting van een digitaal systeem op basis van blockchaintechnologie. Het systeem wordt ingezet voor de verwerking van huurcontracten van gemeentelijk vastgoed. Contracten vastleggen en beheren is meteen een stuk simpeler en efficiënter geworden en vindt plaats doordat de data worden uitgewisseld in een gedeelde database.
Alle betrokkenen bij de contractvorming en het contractbeheer, zoals de taxateur, de makelaar, de koper, de verkoper, bank en kadaster, kunnen tegelijk over dezelfde actuele informatie beschikken en stappen zetten. Er is geen meervoudige controle op dezelfde gegevens nodig: dankzij de technologie!

Rotterdam heeft bijgedragen aan deze ontwikkeling omdat de stad gelooft in een voortrekkersrol van de overheid. Een woordvoerder tegen Digitaal bestuur: “Echte innovatie realiseer je als je het lef hebt je nek uit te steken. Als je bedrijfsketens écht wil veranderen in plaats van de status quo wat op te rekken. Wij zijn als gemeente medeverantwoordelijk voor het vormgeven van de nieuwe economie. Ik help dus graag dit soort ontwikkelingen te versnellen.”

Bron: Digitaal bestuur mei 2017