Digital

Digital

Nieuws

Uitbesteding IT Groningen geen gelopen race

Wethouder Ton Schroor van Groningen wil de IT uitbesteden. Daarmee zou de kwaliteit kunnen worden verbeterd en bovendien in een paar jaar 5 miljoen euro kunnen worden bespaard. Het gaat om de ict-diensten voor digitale werkplekken, applicatiebeheer, netwerk en telefonie, de hosting en de gebruikersondersteuning.
De gemeenteraad denkt dat de uitbesteding een ramp wordt, waarbij kwaliteit en winst worden overschat. In elk geval SP, CDA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en lokale partijen Stadspartij en 100% Groningen treden de wethouder kritisch tegemoet.

Een deskundige, ook kritisch: “De gemeente kiest ervoor om met één marktpartij in zee te gaan voor het hele pakket. Dan neem je enorme risico’s. Als het niet goed loopt, krijg je ingewikkelde juridische procedures, hoe goed je alles ook in contracten vastlegt. Je kunt beter de risico’s spreiden door het ict-pakket op te delen.” De wethouder vindt juist dat in zee gaan met één leverancier de bestuurbaarheid en continuïteit bevordert.

De voorgenomen IT-uitbesteding is een van de grootste in Nederland.

Bron: Computable mei 2017