Digital

Digital

Nieuws

ECHTE verandering is nodig!

De Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid heeft de Tweede Kamer een rapport over digitalisering van de overheid aangeboden en daarin kun je de conclusie lezen die je verwacht had: de overheid moet “een radicaal andere houding ten opzichte van ICT” aannemen.

Overheidsdienaren vinden digitalisering belangrijk, maar niet cruciaal. Dat is de verkeerde houding, zegt de studiegroep. Een volledig en rücksichtlos gedigitaliseerde overheid is namelijk “goed voor economische groei, transparantie en het ontlopen van risico’s bij verwaarlozing van de digitale infrastructuur.”

De overheid moet digitalisering als een primair proces beschouwen, met meerwaarde op zich. Een doel dus, niet zomaar een middel. In het rapport van de stuurgroep: “Dit vergt meer investeringen in technologie, een sterkere verbinding van beleid en uitvoering, professioneel opdrachtgeverschap, ruimte voor publiek-private samenwerking en ruim baan voor deskundigen en voortrekkers.”

Overigens stelt de studiegroep tevreden vast dat er vooruitgang is. Gemeenten werken steeds meer samen op het gebied van digitalisering en het aantal ambtenaren met ‘digitale kennis’ groeit.

Niettemin: “ECHTE verandering is alleen mogelijk wanneer het besef doordringt dat bij de overheid een andere houding vereist is ten opzichte van digitale technologie.”

Het rapport is hier te vinden.

Bron: Digitaal bestuur april 2017