Digital

Digital

Nieuws

Digitalisering veroorzaakt kaalslag onder secretaresses

In de periode 2014-2016 is ongeveer één op de vijf secretaresses haar baan kwijtgeraakt door de automatisering en digitalisering. Dat deelt het UWV mee. Veel secretariële taken zijn geautomatiseerd, er komt weinig nieuw werk voor terug en vooral lager en middelbaar opgeleide secretaresses en receptionisten zijn de klos. Daarentegen neemt de vraag naar hoger opgeleid administratief personeel, zeg maar managementsecretaresses, juist toe. Overigens schaart het UWV onder de hoger opgeleiden ook hypotheekadviseurs en registeraccountants.

Een woordvoerder van het UWV: “De dienstverlening aan klanten is sterk veranderd. Klanten kunnen vaak zelf digitaal betalingen doen, verzekeringen afsluiten en wijzigingen doorgeven.” En: “In sommige organisaties wordt het takenpakket verbreed met financiën, hr en evenementenbeheer. Van de managementassistent van nu wordt steeds vaker verwacht dat zij of hij zich flexibel en pro-actief opstelt binnen het team en de organisatie. Secretarieel medewerkers moeten in toenemende mate beschikken over de juiste digitale vaardigheden en steeds vaker wordt kennis van buitenlandse talen gevraagd.’

Een goede opleiding en een goed stel hersens winnen het uiteindelijk toch van de digitalisering. Nog wel.

Bron: Computable april 2017