Digital

Digital

Nieuws

Alle brieven zijn geheim

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wil, als een van zijn laatste daden, de bescherming van het brief- en telefoongeheim in de Grondwet verbeteren. Die bescherming is, “door alle nieuwe vormen van communicatie niet meer van deze tijd”. De Tweede Kamer steunt de minister.

Het briefgeheim is vanaf 1848 in de Grondwet opgenomen en het telefoon- en telegraafgeheim zijn daaraan toegevoegd in 1983. Dat was allemaal voor de komst van internet en digitale manieren van ‘brieven schrijven’, zoals e-mailen en WhatsApp.

VVD-Kamerlid Sven Koopmans noemt de Grondwet op dit punt ‘hopeloos achterhaald’. Hij meent dat in artikel 13 van de Grondwet de formulering moet komen dat ‘iedereen recht heeft op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim’. Niet alle Kamerleden willen deze formulering. Zo wil Martin van Bosma van de PVV weten of echt alle communicatiemiddelen hieronder komen te vallen.

Bron: AG Connect april 2017