Digital

Digital

Nieuws

Laatste stuiptrekking van ministers

De demissionaire PvdA-bewindslieden Plasterk (BZK) en Bussemaker (OCW) hebben in hun nadagen als minister nog een voortgangsrapportage over de ‘Activiteiten ter verbetering van de informatiehuishouding van overheden’ aan de Tweede Kamer gestuurd.

De brief gaat overigens meer over een open overheid dan over een geordende overheid: de verwijzing naar het initiatiefwetsvoorstel open overheid (Woo) heeft een prominente plaats.

Maar, zo schrijven de ministers, een open overheid levert vindbare informatie en “een goede vindbaarheid vereist allereerst een informatiehuishouding van de overheid die op orde is”. (We wisten het, we wisten het!)

De ministers roemen wat ze de afgelopen jaren hebben bereikt. Een documentmanagementsysteem voor alle ministeries en aansluiting op de digitale infrastructuur van het Nationaal Archief.

Helaas: “Niet alle vormen van digitale informatie zijn daarmee voldoende onder controle gebracht. Dat geldt bijvoorbeeld voor websites en e-mail.” Daarom ook werkt het Nationaal Archief aan een handreiking webarchivering.

En uiteraard: “Ten aanzien van e-mail spelen handmatige selectie en beoordeling door medewerkers nog steeds een grote rol. Dat is, gelet op de aantallen mails die ministeries verzenden en ontvangen, zeer tijdsintensief en kostbaar en leidt tot het risico dat informatie niet correct of zelfs geheel niet gearchiveerd wordt. Vanuit het programma ‘Rijk aan Informatie’ wordt een nieuwe aanpak voor het bewaren van e-mail verkend binnen het Rijk, waarbij voor automatisering een belangrijke rol is weggelegd.”
Dat maakt ons zeer nieuwsgierig.

De ministers noemen ook allerlei activiteiten die de verbetering van de informatiehuishouding en het informatiebewustzijn bij de overheid moeten verbeteren, waaronder trainingen voor bestuurders en professionals van alle overheidslagen.

Al met al zijn Plasterk en Bussemaker erg tevreden over de voortgang ‘op dit dossier’.

Bron: Overheid.nl maart 2017