Digital

Digital

Nieuws

Meer 21th century skills nodig in Brabant

Enkele onderzoekers van de Brabantse Avans Hogeschool hebben in opdracht van AgriFood Capital Werkt! de gevolgen van digitalisering voor de arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant in kaart gebracht.
Hun vaststelling: vooral het midden- en kleinbedrijf heeft weinig oog voor de enorme veranderingen die digitalisering brengt en nog gaat brengen. Digitalisering maakt overal een einde aan routinematige taken waar mensenhanden voor nodig zijn. Vaak komen daarvoor in de plaats wel andere taken, waarbij de digitalisering mensen ondersteunt bij hun werk.
Het gaat dan om niet-routinematige taken die andere competenties van mensen vragen. Denk daarbij aan “probleemoplossend vermogen, samenwerken, leiderschap en een brede blik op werkprocessen”. Die vaardigheden worden ook wel de ‘21th century skills’ genoemd, aldus het Brabants dagblad.

Veel mensen beschikken over te weinig 21th century skills. AgriFood Capital Werkt! heeft een plan opgesteld vol concrete actiepunten om Noordoost-Brabant op te stuwen in de vaart der volkeren en de digitalisering “te omarmen”.

Bron: Brabants Dagblad april 2017