Digital

Digital

Nieuws

Er komt geen Minister van Alles

Een flink aantal mensen uit de wereld van de ICT pleit voor een minister van Digitale Zaken. Vier jaar geleden was dat al zo, en nu weer. Elke kabinetsformatie biedt een nieuwe kans. Toch zal die digitale minister er niet komen, betoogt AG Connect.

Een onderzoeker, die in zijn leven verschillende buitenlandse ministers van digitale zaken tegenkwam, maakte een rondje langs ministeries en partijen. Om te zien of die te porren waren voor dit mooie idee. Wat bleek? Het viel vies tegen. Hij stond versteld van het digibetisme bij de mensen die ons land moeten leiden. Een citaat: ”Men heeft geen benul van de snelheid waarmee de ontwikkelingen op ons afkomen.”

In september 2015 plaatste de onderzoeker een petitie op internet, waarin hij opriep tot het oprichten van een ministerie van ICT, omdat ICT “van levensbelang” is voor ons land. Niet meer dan vijfhonderd mensen tekenden de petitie.

Wel een paar belangrijke. Digicommissaris Bas Eenhoorn (VVD) bijvoorbeeld is ook een pleitbezorger van een ministerie van Digitale Zaken: “Wat ik van belang vind bij een volgend kabinet is dat de politieke verantwoordelijkheid voor de digitale overheid volstrekt helder is belegd, bij voorkeur bij één bewindspersoon. Deze bewindspersoon heeft doorzettingsmacht nodig om, daar waar we er met elkaar niet uitkomen, knopen te kunnen doorhakken, over sectoren en overheidslagen heen.”

Er zijn ook IT’ers die niets moeten hebben van het idee. Een woordvoerder van de IT-beroepsvereniging KNVI: “Het pleidooi voor een minister van Digitale Zaken is een ouderwetse manier van denken. ‘Door een nieuwe functie in het leven te roepen, volgt er vanzelf een oplossing’, denkt men, maar zo werkt het natuurlijk niet. Een minister van Digitale zaken wordt een minister van Alles, want alles is informatie.”
Ieder ministerie moet veel meer digitaal gaan denken en doen, vindt de KNVI.

Ook branchevereniging Nederland ICT ziet niets in het idee: “We willen graag een kabinetsbrede visie op de digitale economie. Digitalisering raakt veel domeinen: zorg, onderwijs, mobiliteit, veiligheid. Daar gaan andere ministers over.”

IT’ers die hoopten op een plaats in het nieuwe kabinet, kunnen dus wel inpakken.

Bron: AG Connect maart 2017