Digital

Digital

Nieuws

Mijn model wordt schadelijk misbruikt, zegt Rick Maes

Aardig stuk van Rick Maes, bekend geworden als uitvinder van het ‘Amsterdams raamwerk voor informatiemanagement’, ook wel het negenvlaksmodel genoemd. Hij lucht in AG Connect zijn hart.

Maes heeft veel werk verzet in zijn leven, maar wordt eigenlijk steeds weer vereenzelvigd met het negenvlaksmodel, en wel zo “dat ik overweeg om, mocht ik ooit overlijden, mijn grafsteen ernaar vorm te geven”.
Schrijft hij met een knipoog. Om daarna serieus los te barsten. Veel organisaties en adviserbureaus hebben zijn negenvlaksmodel omarmd en het volledig in hun eigen voordeel geïnterpreteerd.

Maes beschouwt het model nog steeds als een “uitstekend instrument om over de verschillende aspecten van de business–ICT-relatie van gedachten te wisselen”, zolang het maar goed wordt gebruikt.

Het belangrijkste misbruik wil Maes toch even benadrukken.
Het negenvlaksmodel wordt vaak naar voren geschoven als rechtvaardiging voor het oprichten en in stand houden van een afdeling informatiemanagement. Nonsens, zegt Maes. “Veel interpretaties associëren de kolommen van het negenvlak immers met functies en verantwoordelijkheden: de business vult de linkerkolom in, de ICT-afdeling de rechter en wat er tussenin staat is de verantwoordelijkheid van de afdeling informatiemanagement. Deze interpretatie is niet alleen onjuist, maar vooral ook schadelijk.”

Hoe moet het negenvlaksmodel wel worden geïnterpreteerd?

Iedere organisatie is in deze tijd, betoogt Maes, volledig afhankelijk van informatie. Daardoor is informatiemanagement integraal onderdeel van het management van de organisatie. De verantwoordelijkheid voor juiste, volledige en beschikbare informatie kun je niet delegeren naar een ondersteunende afdeling. Informatiemanagement gaat over de identiteit van de organisatie. En de relatie tussen de business en informatie is veel inniger dan die tussen informatie en ICT.

“Informatiemanagement is een gedeelde taak en verantwoordelijkheid van iedereen in de organisatie.”

Bron: AG Connect maart 2017