Digital

Digital

Nieuws

Nederland makkelijke prooi voor internetcrimineel

Nederlandse gemeenten moeten dringend hun basisbeveiliging tegen internetcriminaliteit verbeteren. Dat schrijft Digitaal bestuur naar aanleiding van een onderzoek van het Rathenau Instituut.

Het Instituut wijst burgers, midden- en kleinbedrijf en lagere overheden (met name gemeenten) aan als partijen die hun basisbeveiliging niet op orde hebben. Zelf simpele beveiligingsmaatregelen, zoals het updaten van software, het gebruiken van doordachte wachtwoorden en het maken van back-ups van vitale bestanden, blijven vaak achterwege. Het lijkt erop dat burgers, bedrijfjes en gemeentes totaal geen gevoel hebben bij de risico’s die ze lopen en niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden digitaal veiliger te werken.
Cybersecurity krijgt, net als archiveren, pas aandacht als het een keer misgaat.

De rijksoverheid en bedrijven met ‘hoogwaardige’ technologie zijn inmiddels gewend aan voortdurende aanvallen van internetcriminelen. Daarbij is Nederland, één van de landen met de meest ICT-intensieve economieën in de wereld, een gewild doelwit voor digitaal tuig.

Is er iets aan te doen?
Rathenau pleit in elk geval voor meer aandacht voor het onderwerp in onderwijs en voorlichtingscampagnes. Maar met bewustwordingsacties alleen kom je er niet. De overheid zelf moet veel weerbaarder worden tegen cybercrime. Een citaat uit het onderzoeksrapport: “De overheid dient een voorbeeldrol te vervullen door zich sterker te laten gelden als vernieuwer en ‘launching customer’.

Dat vereist dat de overheid voldoende expertise op het gebied van cybersecurity in huis heeft. Bovendien vereist het een sterkere regie binnen de overheid.”

Bron: Digitaal bestuur maart 2017