Digital

Digital

Nieuws

Student wordt nummer

Nieuwe privacywetgeving zorgt ervoor dat iedere student in Nederland een nummer wordt. Dat staat te lezen in Computable. Leveranciers van digitale leermiddelen zijn in overleg met hun klanten (allerlei onderwijsorganisaties) om te komen tot de juiste aanpassingen van systemen met studentgegevens. Een wetsvoorstel voor het verbeteren van privacy in het onderwijs vraagt om “een nieuw identificatiesysteem waarbij de privacy van studenten en scholieren beter beschermd is”.

Het idee is nu om te gaan werken met een nummervoorziening waarbij iedere student of scholier als pseudoniem een cijferreeks (code) krijgt en zo te identificeren is zonder dat er persoonsgegevens aan te pas komen.

Een woordvoerder van de Raad voor Voortgezet Onderwijs: “Het waarborgen van de privacy wordt steeds belangrijker nu scholen vaker met digitale systemen en leermiddelen werken. Scholen moesten tot nog toe relatief veel persoonsgegevens delen met bedrijven om de digitale leermiddelen of online lespakketten te kunnen gebruiken. Die situatie is onwenselijk, omdat het risico bestaat dat deze gegevens op straat terechtkomen na een hack of datalek.”

Bron: Computable februari 2017