Digital

Digital

Nieuws

Managers hebben moeite met agile projecten

Het audit- en adviesbedrijf KPMG heeft veel kritiek op de nieuwe wind die door het bedrijfsleven en de overheid waait en die zegt dat alle projecten ‘agile’ moeten worden aangepakt. Leuk en aardig… maar een gevolg is, zegt KPMG, dat bedrijven het gevoel van controle over zeker de helft van hun projecten helemaal kwijt zijn.

Wat is agile?
Een manier van projectaansturing waarbij projecten tijdens de uitvoering steeds worden bijgestuurd om een maximaal resultaat te realiseren. Die manier van werken draagt eraan bij dat bedrijven (en overheden) flexibeler kunnen opereren en steeds in staat zijn om te gaan met veranderingen.

Een woordvoerder van KPMG: “Veel bedrijven vinden dat agile in tijden van onzekerheid en veranderende omstandigheden meer soelaas biedt dan de traditionele benaderingen die veelal gestoeld zijn op de watervalmethode. Bij deze aanpak wordt bij aanvang van het project de uiteindelijke doelstelling geformuleerd en worden gedurende de uitvoering een aantal vaste fasen doorlopen.”

Kenmerk van agile is dat het management vertrouwen heeft in de ‘zelfsturende’ projectteams die de projecten agile uitvoeren. Kennelijk is dat vertrouwen er bij het management nog niet. Nogmaals de woordvoerder: “Voor veel volwassen ondernemingen is deze onzekerheid lastig. Zeker voor het management dat vaak op zoek gaat naar extra controlemechanismen. De kunst is echter om op het juiste moment voldoende afstand te durven nemen.”

Bron: AG Connect februari 2017