Digital

Digital

Nieuws

Milieubescherming met big data

Iedere gemeente hoort toezicht te houden op bedrijven wier activiteiten een risico vormen voor het milieu. Maar zijn die bedrijven altijd bekend bij de gemeente? In Eindhoven dachten ze al langer van niet. En dus namen ze een slim clubje techneuten in de arm (er zitten er zat in Eindhoven en omgeving), een clubje met de naam Shinto Labs, en in samenspraak met ambtenaren ontwikkelde Shinto Labs een prototype van een app. Een app waarmee de gemeente onbekende bedrijven kan opsporen die wellicht een risico voor het milieu vormen.

Hoe dan?
De app verzamelt en interpreteert gegevens van de Kamer van Koophandel (KvK) en de basisregistraties adressen en gebouwen (BAG). En spuugt vervolgens een lijst van adressen uit waar bedrijven zetelen die onbekend zijn bij de toezichthouders.
Op basis van de locatie en andere gegevens (zelfs de naam) rangschikt de app de bedrijven: de waarschijnlijk meest risicovolle komt bovenaan.

De app is nog niet uitontwikkeld maar al wel in gebruik. Een woordvoerder van de gemeente: “We hebben al meerdere onbekende, milieurelevante bedrijven kunnen vinden. Deze zijn nu op de lijst voor toezicht gezet en worden bezocht, maar we weten natuurlijk pas echt wat het opbrengt als we een jaar verder zijn en de controles hebben uitgevoerd.”

Veel gemeenten en veiligheidsregio’s hebben al interesse getoond.

Bron: Digitaal bestuur februari 2017