Digital

Digital

Nieuws

Lekker digitaal meevergaderen met de provincie

De Provincie Zuid-Holland publiceert sinds kort de vergaderstukken van Gedeputeerde Staten via de website. Dat was al afgesproken in het coalitieakkoord waarin Zuid-Holland zich de meest ambitieuze toonde op gebied van transparantie en openheid. Daarvoor werd zelfs het Team Transparante en Open Provincie (TOP) opgericht.
Zuid-Holland is de eerste provincie die deze stap zet.

Een woordvoerder: “Openbaarheid van informatie, waaronder besluiten en de vergaderstukken, draagt bij aan een betere verantwoording van het provinciaal beleid en een betere samenwerking met burgers en belangrijke partners van de provincie, zoals gemeenten.”

Wat Zuid-Holland meer openbaar maakt dan de andere provincies zijn de bijlages bij de besluiten, de vergaderstukken zelf. “Wanneer een geïnteresseerde wil weten hoe het besluit genomen is en op basis van welke informatie dat is gedaan, kan hij de vergaderstukken in een bijlage openen en de informatie vinden.”

Waarom lukte het in Zuid-Holland wel en elders nog niet? Volgens een woordvoerder vooral omdat het provinciebestuur zich er actief achter schaarde: “Bij deze projecten is het moeilijk om slagkracht te krijgen. Deze is zeer noodzakelijk. Wanneer er ruggensteun vanuit de top van de organisatie is, kunnen zaken sneller geregeld worden.”

De vergaderstukken van Gedeputeerde Staten zijn hier in te zien.

Bron: Digitaal bestuur januari 2017