Digital

Digital

Nieuws

Cisco schopt Nederland digitaal vooruit

Bedrijven bekommeren zich heus niet alleen om winst, winst en winst. Soms willen ze de wereld vooruit helpen. Neem nou het IT-bedrijf Cisco. Cisco lanceert startte onlangs het investeringsprogramma Digitale Versnelling Nederland (DVN). Doel: “de digitalisering van de Nederlandse economie en maatschappij stimuleren”. Het programma zal worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met overheid, bedrijfsleven en onderwijs.

Een woordvoerder: “DVN helpt de nationale digitale agenda versnellen, waardoor het bruto binnenlands product kan groeien en er nieuwe banen komen. Ook zien we tal van mogelijkheden voor innovatie en eigentijdse opleidingen.”

Het DVN-programma is onderdeel van Cisco’s wereldwijde ‘Country Digitization Acceleration’, ooit gestart om bepaalde landen te helpen bij het digitaliseren van hun economie. De rol van Cisco: investeren.

Minister-president Mark Rutte is enthousiast, vertelt hij tegen Binnenlands bestuur: “Nederland scoort hoog in internationale vergelijkingen van gedigitaliseerde economieën, maar dat is geen reden om achterover te leunen. Versnelling van digitalisering is nodig, zodat ondernemers, burgers, kennisinstellingen en overheden kunnen profiteren van nieuwe applicaties, verdienmodellen en banen.”

Voor Nederland zal het programma zich vooral richten op:

  • Verbeteren van de digitale infrastructuur;
  • Verbeteren van de digitale vaardigheden van de beroepsbevolking;
  • Bevorderen van ondernemerschap in de digitale economie;
  • Modernisering en digitalisering van nutsvoorzieningen (bijvoorbeeld energie-infrastructuur);
  • Digitalisering van de gezondheidszorg;
  • Bevorderen van digitale veiligheid;
  • Oprichten van een slimme campus voor de voorhoede van de digitalisering.

Bron: Computable januari 2017