Digital

Digital

Nieuws

Kerkrade voorspelt toekomst met 'verzamelde data'

De gemeente Kerkrade gebruikt ‘verzamelde data’ om eenzaamheid en depressie onder haar inwoners te voorspellen. De informatie wordt getoond in de Digitale Wijkkaart. Een woordvoerder: “Je ziet precies waar in de toekomst te veel of te weinig zorgvoorzieningen zijn.”

Zuid-Limburg staat bekend een krimpregio met een steeds hoger wordende gemiddelde leeftijd. De jeugd trekt weg, de ouderen blijven. De druk op de zorgbudgetten stijgt. In Kerkrade vreet het sociale domein een steeds groter deel van het gemeentebudget op. Dat vraagt om slimme maatregelen om het zorggeld efficiënter te besteden.

De gemeente vroeg een extern bureau gezamenlijk het programma ‘Samen leven’ op te zetten. Centraal daarin: de Digitale Wijkkaart, een kaart waarop allerlei gegevens en analyses van de vraag naar zorg worden gecombineerd met locatie en andere en andere data over de leefbaarheid in de wijken. De Digitale Wijkkaart toont gemeente-ambtenaren (en andere betrokkenen) de zorgvraag per wijk, de bestaande voorzieningen in de wijk en de ontwikkeling door de jaren heen. Inclusief een toekomstverwachting bij ongewijzigd beleid. De gegevens zijn afkomstig van de gemeente zelf, waar nodig aangevuld met externe bronnen. Hoofddoel is om de zorgvraag te voorspellen.

Een woordvoerder tegen Digitaal bestuur: “Neem scootmobiels. Wanneer er straks te weinig budget is om die nog per inwoner te kunnen verstrekken, moeten we centrale punten oprichten waar de doelgroep ze gezamenlijk kan gebruiken. Aan de hand van de data zie je in welke buurten de klanten precies zitten en hoe deze populatie zich gaat ontwikkelen. Op basis daarvan kun je die vertrekpunten beter aanwijzen.”

Bron: Digitaal bestuur januari 2017