Digital

Digital

Nieuws

Digitale gemeenteraad lekt

Gemeenteraden in Nederland zijn zo open als wat, want ze vertegenwoordigen de burger. Zou je denken. Toch blijken ook raadsinformatiesystemen geheime plekken te hebben. En wat geheim is, kan lekken (of zal lekken, zo lijkt het wel). Dat gebeurde bijvoorbeeld in Veenendaal. Een ‘configuratiefout’ zorgde daar voor een tijdelijk datalek “in de niet-openbare raadsinformatie” in het raadsinformatiesysteem NotuBiz.

Een oplettende burger van Veenendaal ontdekte het informatielek en meldde het aan de gemeente. Die ondernam meteen actie en dichtte het lek ‘structureel’. Hoe lang het lek gefunctioneerd heeft, is niet bekend. De gemeente weet evenmin of mensen (waar ook ter wereld) de informatie echt hebben ingezien (of gedownload).

Uiteraard heeft Veenendaal bij de Autoriteit Persoonsgegevens het lek gemeld. Daarnaast roept de gemeente iedereen die via het lek informatie heeft bemachtigd op dit kenbaar te maken. “Het actief verspreiden, publiceren of op enige manier openbaar maken van geheime informatie van de gemeenteraad is strafbaar.”

Op de site van Binnenlands bestuur een aantal aardige reacties op dit bericht. We citeren er twee:

“Waarom zou je je hier nog druk om maken. De praktijk is immers dat ook zonder datasystemen er enorm veel info wordt gelekt via het ambtenarenapparaat of zelfs via de griffiers! Laten de raden daar eerst eens werk van maken, want het is funest voor het goed functioneren van de lokale democratie.”

“De gemeente heeft geheime informatie openbaar gemaakt en is dus strafbaar. Openbaar gemaakte informatie is niet geheim meer en verspreiding is dus legaal. De enige die hier strafbaar heeft gehandeld is de gemeente zelf.”

Bron: Binnenlands bestuur januari 2017