Digital

Digital

Nieuws

Overheid bestrijdt Wet Open Overheid

Het initiatief voor de opvolger van de WOB, de Wet Open Overheid (WOO), is al in april 2016 door de Tweede Kamer goedgekeurd. De wet gaat een stuk verder dan de WOB, verplicht overheden actief informatie openbaar te maken en maakt het een stuk lastiger informatie – om welke reden dan ook – af te schermen. Open informatie is geen gunst, maar een recht.

De wet moet nog door de Eerste Kamer. De vraag is of dat een succes wordt. Het ministerie van BZK en de Vereniging van Nederlandse gemeenten zijn namelijk actief bezig het draagvlak voor de nieuwe wetgeving te verkruimelen. De VNG door een flinke lobby, het ministerie door een vernietigend rapport over de wet te laten opstellen.

Twee raadsleden, namelijk Zeeger Ernsting (Amsterdam, GroenLinks) en Jeroen Wiertz (Almelo, D66) stellen dit aan de kaak bij Digitaal bestuur.

Het rapport van het ministerie, opgesteld door drie topambtenaren van de algemene bestuursdienst van het rijk, concludeerde dat de WOO onuitvoerbaar en enorm duur is. Achtergrond van het vernietigende rapport is, volgens Ernsting, dat het ministerie sowieso niet achter het uitgangspunt van een open overheid staat.
Dat is jammer, zegt Wiertz, want “openheid is de essentie van democratie.”

De VNG voert ook al een jaar een lobby tegen de wet. Een groot aantal gemeenten steunt deze lobby, maar de gemeenteraad van bijvoorbeeld Amsterdam sprak zich unaniem uit tegen deze ongewenste inmenging van hun belangenvereniging. Het college van B&W van de hoofdstad stuurde vervolgens een afwijzende brief naar de Eerste Kamer waarin het de lobby veroordeelde en de loftrompet stak over de nieuwe wet.
De gemeenteraden van Utrecht, Heerhugowaard, Leiden en Almelo waren het helemaal met Amsterdam eens. Het college van Nijmegen daarentegen steunde de VNG actief.

Wiertz, zijn overwegingen samenvattend, tegen Digitaal bestuur: “Ik denk wel dat het belang van transparantie van de lokale democratie belangrijker is dan voor de landelijke. Kleinere gemeenten missen het kritisch oog van de media. Daar moet je extra transparant zijn om je verantwoordingsplicht richting de burgers waar te maken. Als je mensen bij de politiek wilt houden, dan zul je maximaal open moeten en willen zijn.”

Bron: Digitaal bestuur januari 2017