Digital

Digital

Nieuws

KIDO-def.pdf

De handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO), waar al een hele tijd aan gewerkt wordt, is onlangs in zijn definitieve vorm verschenen. Het handboek is een instrument om te sturen op de kwaliteit van informatiebeheer. Zo wordt de kwaliteit niet alleen beter, maar kun je je als organisatie richten op de processen waar de risico’s het grootst zijn.

KIDO geeft praktische handvatten voor de beleidsontwikkeling, inrichting en uitvoering van informatiebeheer(processen), zoals daar zijn:
• Een beschrijving van wat je op strategisch, tactisch en operationeel niveau moet regelen om het informatiebeheer te verbeteren
• Toetsbare eisen gebaseerd op wetgeving en normenkaders, waaronder DUTO (normenkader digitale overheidsinformatie)
• Een uitleg over de inrichting van een continue verbetercyclus.

Daarnaast bevat KIDO een zelfevaluatie waarmee lokale overheden kunnen vaststellen hoe zij ervoor staan en of het nog zin heeft te investeren in kwaliteitsverbetering.

KIDO is ontwikkeld door een representatieve projectgroep van archivarissen en informatiemanagers uit het hele land.

Meer KIDO? Klik hier

Bron: 8 december 2016