Digital

Digital

Nieuws

IT maakt medewerkers overbodig (zeggen ze)

Het Amerikaanse managementadviesbureau Korn Ferry voerde een onderzoek uit onder CIO’s, de hoogste informatiemanagers van grote Amerikaanse bedrijven. Meest opvallend: zo langzamerhand zijn ze het er allemaal over eens dat de werknemer geen belang meer heeft in de organisatie. Het gaat om de IT.

Nog maar kort geleden waren bedrijven het meest dol op ‘competente werknemers’. Die tijd is volgens grote Amerikaanse bedrijven voorbij. De CIO’s hebben veel vertrouwen in de opkomst van kunstmatige-intelligentiesystemen, robotica en automatisering. Die zullen de menselijke factor langzaam maar zeker overbodig maken. Bijna de helft van de CIO’s noemt mensenwerk in de toekomst “goeddeels irrelevant”.

Nog maar eens nadrukkelijker vragen, dachten de onderzoekers. Wat is de ranglijst van “de belangrijkste waardebepalende elementen voor de onderneming van 2021?”.
De CIO’s:
1. Technologie
2. Innovatie
3. Producten en diensten
4. Merk
5. Vastgoed

De werknemer ontbreekt.

Adviesbureau Korn Ferry noemt de eenzijdige aandacht voor technologie binnen bedrijven overdreven en onverstandig. Hun verklaring over deze technologische focus van CIO’s:

“In het licht van onzekerheid geven ze in hun denken, plannen en activiteiten voorrang aan het tastbare, aan wat ze kunnen zien, aanraken en meten, zoals investeringen in technologie. Een exacte waarde bepalen van mensen is veel moeilijker, ook al bepalen die mensen de waarde van technologie, inoovatie en producten rechtstreeks.”

Bron: AG Connect december 2016