Digital

Digital

Nieuws

Programma Archiefinnovatie neemt afscheid met mooie woorden

Het programma Archief Innovatie Decentrale Overheden (AIDO), dat VNG, IPO en de Unie van Waterschappen de afgelopen jaren in leven hielden, stopt op 1 januari 2017.
Ter gelegenheid van het einde spreken de initiatiefnemers de hoop uit dat iemand geld wild steken in een vervolg van ‘de beweging’. Ze boden Pia Dijkstra, de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken, een rapport aan met allerlei vrome woorden: ”Digitale overheidsinformatie dient openbaar, toegankelijk en duurzaam beschikbaar te zijn voor de samenleving. Overheden moeten nu aan de slag met de opgeleverde visies om daadwerkelijk op moderne en toegankelijke wijze overheidsinformatie beschikbaar te stellen aan de samenleving.”

AIDO heeft niet alleen aan ‘strategie- en visievorming’ gedaan, maar ook instrumenten ontwikkeld voor overheidsorganisaties. Voorbeelden: een ontwerp voor een e-Depotvoorziening en een kwaliteitssysteem voor archiefbeheer.

Tot slot deelt AIDO mee dat de Archiefwet van 1995 gemoderniseerd moet worden “om aan te sluiten op de gedigitaliseerde praktijk”. Wat nog moet gebeuren: ‘bewustwording op de werkvloer’, ‘meer bestuurlijk draagvlak’ en ‘een verkorting van de termijn voor overbrenging van informatie naar de archiefbewaarplaats.

Actie! Roept AIDO. Maar het geld is op. En de aandacht verdwijnt dan snel.

Bron: Digitaal bestuur november 2016