Digital

Digital

Nieuws

Ziekenhuizen zijn zo lek als een mandje

Nederlandse ziekenhuizen hebben in 2016 al meer dan driehonderd keer melding moeten maken van het verlies van privacygevoelige informatie. Ongeveer één datalek per dag. Geen enkele andere branche scoort zo slecht. Dat wijzen cijfers van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) uit.

AP geeft geen details over de oorsprong van de meldingen omdat dan precies bekend wordt om welke ziekenhuizen het gaat. De meldingen zijn vooral het gevolg van menselijke fouten en onveilige verbindingen.

Een woordvoeder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen zegt dat moeilijk is vast te stellen of de situatie ernstig is of juist meevalt: 2016 is immers het eerste jaar waarin cijfers omtrent datalekkage bekend worden. Er is geen vergelijkingsmateriaal. “We hebben wel het idee dat er een hoge mate van alertheid is bij ziekenhuizen. De bereidheid om te melden is groot.“

Organisaties meldden sinds 1 januari 2016 bijna vijfduizend keer een datalek aan bij de AP.

Het grootste medische datalek staat op naam van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, waar in maart 2016 de gegevens van bijna achthonderd patiënten op straat belandden.

Bron: Computable november 2016