Digital

Digital

Nieuws

Digitaal fraude bestrijden? Een ramp!

Verzekeraars willen graag hard optreden tegen fraude. Gebruik van big data is de belofte op dat terrein. Maar allerlei zaken staan effectief gebruik in de weg. Zoals daar zijn: bescherming en privacy, de kwaliteit van interne data (eindgebruikers maken er een warboel van) en gebrek aan toegang tot databronnen buiten de deur.

Verzekeraars zijn over het algemeen (vanuit privacy- en concurrentieoogmerk) niet geneigd gegevens met elkaar te delen. Het enige wat ze delen zijn claimhistorie en fraudezaken. Daar worden ze namelijk direct beter van.

Gevolg: fraudebestrijding is bij veel verzekeraars – bijna de helft – nog handmatig werk. Verzekeraars die wel werken met een geautomatiseerde oplossing zijn effectiever in het onderzoeken van fraude doordat verdachte claims meteen oppoppen.

Deze conclusies komen uit een onderzoek van bureau Friss onder honderdzestig “verzekeringsprofessionals uit vijfentwintig landen”.

Bron: Computable november 2016