Digital

Digital

Nieuws

Overheid evalueert ICT-projecten niet al te best

Wouter Bronsgeest, strategisch adviseur CIO bij het ministerie van Financiën, promoveert aan de Universiteit Twente op een onderzoek naar 88 evaluaties van ICT-projecten bij overheden. De evaluaties zijn vaak ondermaats, concludeert hij, en zelfs als ze dat niet zijn, trekken overheden er vaak weinig lering uit.

Het proefschrift heet ‘Meer vorm dan inhoud, onderzoek naar evaluaties van ICT-projecten bij de overheid’ en stelt vast dat een enorme verbetering mogelijk is op het gebied van vraagstelling en conclusies van ICT-evaluaties. Bronsgeest: “Ik heb me regelmatig verwonderd over hoe evaluaties soms aangepakt zijn. Neem bijvoorbeeld het rapport van Commissie Elias over ICT-projecten van de overheid. Daar wordt geconcludeerd dat er te weinig geleerd wordt binnen de overheid, maar nota bene juist bij deze conclusie ontbreken aanbevelingen voor toekomstige ICT-projecten.”

Volgens Bronsgeest kan de overheid met enkele eenvoudige ingrepen meer leren op basis van ervaringen en dat alleen al zorgt voor een kwalitatief betere overheid. Hij pleit voor meer interactieve evaluaties waarbij ook anderen dan stakeholders en partijen dichtbij de overheid een rol spelen. Gebruikersverenigingen bijvoorbeeld, of burgerpanels.

Ook is het noodzakelijk bij evaluatie met scherpe en heldere vraagstellingen te werken: wat evalueer ik eigenlijk? En welke normen hanteer ik?

Bron: Digitaal bestuur november 2016