Digital

Digital

Nieuws

Datalekje in Capelle: 872 slachtoffers

Op de website van de gemeente Capelle aan den IJssel heeft u anderhalf jaar lang een vertrouwelijke adressenlijst kunnen vinden. De lijst was zichtbaar voor iedereen die even zocht. Heeft u de lijst niet aangetroffen, dan bent u blijkbaar niet erg scherp op datalekken.

De lijst bevatte de gegevens van 872 inwoners van de gemeente aan de Hollandse IJssel (kengetal: ook 010) die wellicht illegaal grond van de gemeente gebruiken.

Capelle heeft, nadat een oplettende burger of instantie deze onder de aandacht bracht, de lijst direct verwijderd van de site. De betrokkenen hebben een excuusbrief ontvangen. Of daarin ook terloops werd meegedeeld dat ze moesten stoppen met hun illegaal grondgebruik, is niet bekend.

Een woordvoerder van de gemeente: “De lijst is door een menselijke fout op de site geplaatst.”

Bron: Digitaal bestuur november 2016