Digital

Digital

Nieuws

Open standaarden verplicht

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die het gebruik van open standaarden bij wet verplicht maakt. De verplichting wordt onderdeel van de wetgeving rond de Generieke Digitale Infrastructuur (WGDI) waar Digicommissaris Bas Eenhoorn aan werkt.

De verplichting betekent dat de Tweede Kamer er dwingend op gaat toezien dat standaardisering binnen de overheid daadwerkelijk wordt toegepast.

Tegelijk met de nieuwe wetgeving krijgt het kabinet de plicht zich in te spannen om de kennisverspreiding en voorlichting over open standaarden te intensiveren. Daartoe komt er onder meer een vraagbaak bij Pianoo, het expertisecentrum voor aanbesteden bij EZ. “Daar kunnen ambtenaren bijvoorbeeld terecht met vragen over hoe zij eisen met betrekking tot open standaarden en open source dienen op te nemen in een aanbesteding.”

Pvda-Kamerlid Oosenbrug - die de motie indiende - is blij: “Ik merkte dat er bij ambtenaren en Kamerleden een hiaat bestaat in hun kennis over open standaarden en open source. Ze weten niet wat er tegenwoordig allemaal kan met open source of vrije software. De vooroordelen over dat dit een hobbyproject is van een stel softwarecowboys overheerst nog steeds. (…) Wat mij opviel was dat de zogeheten ‘Pas toe, leg uit’-regel, waarbij indien open source niet zou worden gekozen dit moest worden uitgelegd, erbij inschoot door een gebrek aan kennis.’

Oosenbrug kondigt aan dat de nieuwe wetgeving er toe leidt dat in een aanbesteding bij gelijke geschiktheid de leverancier gekozen moet worden die open source levert.
Als dit niet kan, moet een exitstrategie worden opgesteld over hoe een overheidsorganisatie binnen maximaal vijf jaar afscheid kan nemen van een leverancier met gesloten broncode.

We zijn benieuwd…

Bron: Computable oktober 2016