Digital

Digital

Nieuws

Ziekenhuizen krijgen geld voor digitalisering

Minister Edith Schippers (VWS) investeert de komende drie jaar 105 miljoen euro om de inzage van patiënten in hun eigen dossier te stimuleren. Het geld is bedoeld om ziekenhuizen in staat te stellen hun informatie digitaal samen te brengen en veilig te delen met de patiënt. Voorwaarde voor ziekenhuizen die een bijdrage willen, is dat ze daadwerkelijk resultaten kunnen aantonen. Een nieuw fenomeen binnen de overheid.
Vanaf 2018 moeten ze dus alle patiënten digitaal inzage geven in hun gegevens. Vanaf 2020 is het zelfs verplicht dat gestandaardiseerd te doen.

De minister noemt het bedrag in haar kamerbrief over de voortgangsrapportage e-health en zorgvernieuwing. Een citaat: “Inzage in de eigen gegevens kan bijvoorbeeld van belang zijn om thuis met een familielid nog eens rustig terug te lezen wat de diagnose was en welke behandelopties er zijn. Maar het kan ook helpen om te zien welke arts nou precies welk medicijn had voorgeschreven.”

Het ministerie van VWS noemt het gestandaardiseerd opslaan en digitaal delen van gegevens tussen ziekenhuis en patiënt de belangrijkste stap om de zorg klaar te maken voor de toekomst.

Bron: Computable oktober 2016