Digital

Digital

Nieuws

Gemeenten wars van openheid

Er wordt hard gewerkt aan meer openheid in overheidsland. Een voorbeeld daarvan is de website Subsidietrekker.nl. De Open State Foundation (OSF) lanceerde onlangs een nieuwe versie van deze site waarmee “162.179 subsidies van 206 overheden aan 58.432 ontvangers” voor de hele wereld doorzoekbaar zijn geworden. Van de Nederlandse gemeenten werken er 89 mee, nog geen derde van het totaal. En van die meewerkers stellen er slechts zeven (twee procent van de Nederlandse gemeenten) gegevens beschikbaar uit de volledige periode 2013-2015.

Sinds de eerste versie van de site (2014) groeit de belangstelling van gemeenten om mee te doen nauwelijk. Een woordvoerder van OSF: “Het is nog steeds tijdrovend om inzicht te krijgen in verstrekte subsidies door overheden”. Alleen Den Haag publiceert actief open gegevensbestanden van subsidies via data.overheid.nl. Andere gemeenten moeten bijna worden gedwongen met data over de brug te komen. Als OSF om gegevens verzocht, kwam er gemiddeld pas na tien dagen reactie op zo’n verzoek. Zes gemeenten reageerden helemaal niet.

Volgens OSF ligt het vooral aan de politiek of de gegevens beschikbaar komen. “Gemeenten met in de gemeenteraad politieke partijen die zowel op landelijk als lokaal niveau aandacht vragen voor transparantie en open data zijn eerder geneigd data te verstrekken dan bij gemeenten waar deze partijen geen grote rol spelen.”

OSF pleit voor standaardisering. Een standaardlijst met de datasets van alle decentrale overheden die duurzaam centraal kan worden ontsloten.

Bron: Digitaal bestuur oktober 2016