Digital

Digital

Nieuws

Dokter is digitaal, patiënt niet

Veel huisartsen in Nederland bieden eHealth-diensten. Denk bijvoorbeeld aan online inzage van de eigen medische gegevens voor klanten die erg handig kan zijn bij het bemachtigen van voorgeschreven medicatie. De klanten van de huisarts, oneerbiedig patiënten genoemd, doen vaak niets met die elektronische mogelijkheden. Zelfs om een afspraak te maken met de dokter, grijpen ze nog naar de telefoon (met draaischijf). Dat blijkt uit een onderzoek van Nictiz en het Nivel: “De voordelen van eHealth blijven hierdoor onbenut.”

De overgrote meerderheid van de medische specialisten (86 procent) houdt zijn dossiers elektronisch bij, maar liefst de helft van hen vindt dat het meer tijd kost dan het oplevert. Ook vinden ze de mogelijkheden om online patiëntinformatie uit te wisselen met collega’s te beperkt, om allerlei technische en ethische redenen.

Nictiz en Nivel stellen vast dat het succes van eHealth niet van de techniek afhankelijk is, maar van menselijk gedrag en menselijke veranderingsgezindheid. “Ze pleiten voor een maatschappelijke innovatie, waarbij alle partijen in het zorgveld een rol hebben.”

De rollen in het spel: zorgaanbieders moeten het gebruik van eHealth bij patiënten stimuleren, de overheid moet elektronisch delen van gezondheidsinformatie rigoureus standaardiseren en onderzoeks- en onderwijsinstituten moeten investeren in diepgravend onderzoek naar toepassingen van eHealth.