Digital

Digital

Nieuws

De toekomst: digitaal geluk

De Amerikaanse ict-gigant Juniper presenteerde onlangs zijn nieuwe topman Rami Rahim aan de Europese pers. Rahim ontvouwde zijn visie, en het belangrijkste element van deze visie: digitale cohesie in plaats van digitale disruptie.

Rahim schetste een beeld dat je vaker hoort: de reis is belangrijker dan het doel. Hij spitste het toe op technologische innovatie. “Innovatie,” vertelde hij de journalisten, “heeft geen eindbestemming. Het gaat om de reis.”

Het klopt, zei hij. Nieuwe technologieën zorgen voor nieuwe businessmodellen. Er zijn maar een paar mensen met een idee nodig om een hele bedrijfstak om te gooien. De basis hiervoor is toegang tot technologie. Die toegang heeft bijna iedereen. Daarom kan iedereen bijdragen aan vernieuwing.

Hij vertaalde zijn verhaal vervolgens naar zijn eigen industrie: Juniper is vooral een provider. Er komt een toekomst, voorspelde Rahim, “waarbij applicaties zichzelf samenstellen en onderling verbonden worden om vanuit één megaprovider services te bieden die onze levens verbeteren.”
Het zal niet langer nodig zijn applicaties bewust aan te sturen. Alle applicaties samen zorgen voor een megaservice die automatisch het leven van de mens leven makkelijker maakt. Hoe kan dat? Applicaties worden steeds meer zelflerend.

Dat gebeurt niet zomaar: “Een gezamenlijke taal, regelgeving, privacy protectie is nodig en de communicatie tussen verschillende apps zal vlot moeten verlopen om digitale cohesie te creëren.”

Daar richt Juniper zich op.
De boodschap is optimistisch: computers zullen slimmer worden, maar ze zullen ons niet overvleugelen. Ze zullen ons gelukkiger maken.

Bron: Computable oktober 2016