Digital

Digital

Nieuws

Rijk gaat niet over één nacht strategisch ICT-ijs

De Rijksoverheid heeft, voor advies over strategische ict-vraagstukken, een Europese aanbesteding uitgeschreven. Nee, u kunt niet meer meedoen.
De winnaars van de aanbesteding: Atos Consulting, Gartner, KPMG, een consortium van VKA en een consortium van Berenschot, PBLQ en Quint Wellington Redwood.
Het gaat dus strategische ICT-adviezen regenen.

De raamovereenkomst met de vijf partijen heeft een looptijd van vier jaar en bevat voor alle departementen, agentschappen, zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) en uitvoeringsorganisaties de mogelijkheid nadere overeenkomsten aan te gaan voor het uitvoeren van strategische ict-adviesopdrachten.

Zes miljoen euro is beschikbaar.

Bron: Computable september 2016