Digital

Digital

Nieuws

Wet Open Overheid niet klakkeloos aangenomen

De Wet Open Overheid, die veel critici heeft, zal niet klakkeloos worden aangenomen. Minister Blok deelt mee dat er eerst een impactanalyse voor het initiatiefvoorstel komt. Het ministerie wil weten hoeveel de uitvoering van de wet zou gaan kosten en welke uitvoeringslasten bij de belangrijkste slachtoffers, de Nederlandse gemeenten, terecht gaan komen.

Minister Plasterk is blij met deze impactanalyse. Hij is geen voorstander van deze wet. De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten VNG vindt Plasterk aan zijn zijde: die vindt de eisen die de wet stelt aan actieve openbaarmaking een aanslag op het democratisch besluitvormingsproces binnen gemeenten. De mogelijkheden voor vertrouwelijk overleg over lastige kwesties worden drastisch ingeperkt. Bezwaren of niet: de Tweede Kamer stemde in april in met de initiatiefwet. Binnenkort is de Eerste Kamer aan zet.

De impactanalyse zal worden uitgevoerd ABDTOPConsult en zich in eerste instantie richten op de gevolgen voor de rijksdienst en de landelijke uitvoeringsorganisaties en ZBO’s. In november zullen resultaten worden bekendgemaakt.

Bron: Digitaal bestuur september 2016