Digital

Digital

Nieuws

Digitalisering is te duur

In de Nederlandse grond krioelt het van de kabels en leidingen en er komen er steeds meer bij en soms moeten ze nog worden vernieuwd ook. Daarom is men in Nederland ook voortdurend aan het graven, heeft men allerlei organisaties die zich bekommeren om de ’veiligheid in de ondergrond’ en toch gaat er nog veel mis.

Er is zelfs een Wet Informatie-Uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). Die legt gravers in de grond en beheerders van netwerken allerlei beperkingen op. De wet wordt vernieuwd, minister Kamp van Economische Zaken vroeg alle partijen om input.

De Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) reageerde namens de gemeenten. En deelde onder meer mee dat de gemeenten er niet over peinzen om de huisaansluitingen van rioleringen digitaal in beeld te brengen. Dat zou inderdaad een nuttige operatie zijn, maar de kosten zijn te hoog. De belangrijkste reden: “De ligging van huisaansluitingen van rioleringen is veelal niet bekend op het niveau van nauwkeurigheid waar de WION nu om vraagt.”

In de praktijk zouden gemeenten zoveel metingen moeten doen dat alles bij mekaar een bedrag van één miljard euro moet worden uitgegeven. De VNG: “Deze kosten zijn disproportioneel; ze wegen niet op tegen de zeer beperkte baten van vermeden graafschade.”

Daarom vraagt VNG vrijstelling van deze verplichting.

Bron: Digitaal bestuur september 2016