Digital

Digital

Nieuws

Gemeente koppelt geo-systeem aan BGT

Harderwijk is er als eerste gemeente in Nederland in geslaagd haar berichtenverkeer te koppelen aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Harderwijk heeft daarvoor een pilot uitgevoerd met Enable-U en NedGraphics. Alle vastleggingen van gemeentelijke objecten in de gemeente worden vanaf heden automatisch doorgegeven aan het landelijke BGT-systeem.

De BGT is vanaf begin dit jaar wettelijk geregeld en is een opmaat tot een gedetailleerde digitale kaart van Nederland waarin alle ruimtelijke objecten worden vastgelegd: spoorwegen, gebouwen, wegen, groen, voetbalvelden en water.

Harderwijk gebruikt voor mutaties van deze gegevens de geo-software van NedGraphics. Een ander bedrijf, Enable-U, heeft een koppeling gebouwd tussen de software van NedGraphics en de BGT die zorgt voor een veilige uitwisseling van gegevens.

Deze koppeling is generiek en herbruikbaar voor iedere gemeente, meldt Enable-U trots.

Bron: Digitaal bestuur augustus 2016