Digital

Digital

Nieuws

De postduif is sneller

“Onderzoek wijst uit dat een groot deel van de e- mails van burgers aan de overheid na twee maanden nog niet is beantwoord. Dat is beschamend. Het is toch treurig dat de postkoets en de postduif anno 2003 sneller en betrouwbaarder zijn dan het emailsysteem van overheidsinstellingen. De overheid slaat zo natuurlijk een modderfiguur.
Gemeenten doen het nog slechter dan de Rijksoverheid. Het lijkt er bijna op dat sommige gemeenten burgers bewust ontmoedigen contact met de overheid op te nemen, alsof het hen maar van hun werk zou houden.”

Harry van Bommel (SP), 2003

In: Een vak met een zeldzame dynamiek

Bron: Digital 2016