Digital

Digital

Nieuws

Plasterk bezorgd over niet archiveren websites

Een op de vijf Nederlandse gemeenten archiveert haar website niet of niet volgens de wettelijke eisen. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken is daarover niet te spreken: hij vreest “dat bestuurlijke verantwoordelijkheden in het geding kunnen komen”.

De minister tegen de Kamer: “Als gemeenten hun informatie van websites niet bewaren, dan kan dit nadeel of schade opleveren in kwesties van verantwoording of voor het vinden van bewijs.” Een mooi stukje archiefcollege. En voorts: “Daarbij kunnen moderne websites en dynamische webapplicaties bij onvolledige archivering tot onzekerheden leiden over de toegankelijkheid op termijn.” Ook sociale media en e-mail worden niet volledig bewaard voor het nageslacht. Of voor de rechtszaak.

Plasterk neemt uiteraard geen maatregelen. Die kent de archiefwetgeving namelijk niet. De minister: “Iedere overheid is verantwoordelijk voor het beheer van zijn eigen informatie en voor de toepassing van de Archiefwet.”
De reikwijdte van het probleem ziet hij, of de ambtenaar die de antwoorden op Kamervragen voor hem formuleerde, zeker wel: “De modernisering en vernetwerking van overheid en samenleving leiden tot steeds nieuwe vragen rond archivering en het beheer van gegevens en informatie.”

Plasterk ziet ook een opgave voor zichzelf: meer samenhang brengen in het vraagstuk van duurzaam informatiebeheer. “Ook hoopt hij op meer beschouwing,” schrijft de krant.

Intussen zijn we weer een paar dagen en een paar duizend wijzigingen aan websites van gemeenten verder.

Bron: Digitaal bestuur juni 2016