Digital

Digital

Nieuws

Digibeten kunnen bij bibliotheek terecht

Burgers die moeite hebben met de digitale dienstverlening van de overheid, moeten voor ondersteuning terecht kunnen bij bibliotheken. Dat vindt dominee Visser waarschijnlijk ook, maar hem is de vraag niet gesteld. Wel hebben de Vereniging van Openbare Bibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een convenant gesloten om deze doelstelling van het bibliotheekwezen te ondersteunen. In het kader van het convenant zijn de bibliotheken in de gemeenten Gooi en Meer, Katwijk en Venlo een pilot gestart om hun leden een computertraining aan te bieden

Vanaf 2017 wil de overheid vrijwel uitsluitend digitale dienstverlening bieden. Dat is voor bijna iedereen gemakkelijk, maar een enkeling kan niet goed overweg met internet of heeft geen computer.

De openbare bibliotheken moeten die burgers steunen bij het digitaal zakendoen met de overheid.

Bron: Computable juni 2016