Digital

Digital

Nieuws

Niet elk ambtelijk stuk is open data!

Minister Plasterk wil voorkomen dat ieder stuk geschreven door een ambtenaar direct als open data beschikbaar komt op internet. De minister vindt ambtelijke nota’s en notities die vergelijkingen bevatten tussen wetsvoorstellen en beleidsvoorstellen niet geschikt om prijs te geven aan de lompe openbaarheid van het wereldwijde web.

Plasterk zijn opmerkingen zijn een reactie op het rapport ‘Steen voor steen de rivier over’, een verslag van een onderzoek, uitgevoerd op verzoek van de Tweede Kamer, naar de wenselijkheid van een maximale beschikbaarheid van overheidsinformatie als open data. Het onderzoek bevat een lijst van categorieën met overheidsinformatie met telkens de vermelding of deze interessant is als openbare informatie.

Een van de categorieën zijn notities en nota’s inzake beleids- of wetsvoorstellen. De minister is helder: “Ik ben van oordeel dat deze zich niet lenen voor systematische publicatie, gezien de persoonlijke beleidsopvattingen die hiervan veelal deel uitmaken. Publicatie zou de noodzakelijke ‘beleidsintimiteit’ doorkruisen en het voor ambtenaren onmogelijk maken nieuwe ideeën vrijelijk te bespreken.”

De minister meent dat goed bestuur niet kan bestaan zonder een bepaalde mate van vertrouwelijkheid. Verder is Plasterk zeer positief over het rapport. Hij noemt de inspanningen van de overheid om te komen tot actieve openbaarmaking ‘zinvol’.

Bron: Digitaal bestuur juni 2016