Digital

Digital

Nieuws

Arts ontzettend ONdigitaal

Apothekers klagen: ze krijgen te weinig toegang tot informatie over burgers die bij hen aan de balie verschijnen. De belangrijkste reden: “zorgverleners delen zeer beperkt elektronisch patiëntgegevens”. Meer concreet: de huisarts moet eens stoppen met faxen en de eenentwintigste eeuw binnenstappen!

Apothekers zelf zijn wel ‘actief digitaal’. Zij delen vrijwel al hun gegevens met andere zorgverleners via het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Een woordvoerder van de apothekers vertelt dat slechts tien tot twinitig procent van de informatie van ziekenhuizen digitaal bij apothekers komt. De rest komt niet, of op een andere manier, vaak via een fax waarin slechts onvolledige informatie wordt gedeeld.
Dat levert risico’s op: “Bij bepaalde geneesmiddelen is het gewoon essentieel om te weten waarom een arts een middel voorschrijft. Bij de ene aandoening moet je een hoge dosering gebruiken en bij de andere juist niet. Daarom moet iedereen met het digitale uitwisselingssysteem werken.”

Dat apothekers veel digitaler zijn dan artsen, blijkt ook uit een ander onderzoek. Op de vraag of het belangrijk is dat burgers digitaal al hun medische gegevens kunnen inzien, antwoordde meer dan 90 procent (!) van de apothekers ja! Artsen scoorden slechts een schamele 40 procent.

Bron: Computable juni 2016