Digital

Digital

Nieuws

Universiteiten zijn digitale ramp

Studenten aan universiteiten zijn in meerderheid ontevreden over de digitale stand van zaken op hun universiteit. Driekwart van de studenten geeft hun universiteit een onvoldoende. (Of dit de studenten zijn die zelf veel onvoldoendes verzamelen, is niet onderzocht.)
Liefst een derde van de studenten vindt de digitale achterlijkheid van hun opleidingsinstituut een van de redenen om het niet aan te bevelen bij derden. Dit blijkt uit een Beneluxbreed onderzoek van softwareleverancier Unit4.

De studenten mopperen vooral over de digitale afhandeling van collegegeld, wijizigingen van het rooster, de mogelijkheden om opdrachten digitaal in te leveren en de administratie ‘in het algemeen’.
Studenten zouden graag één applicatie, of liever één app willen gebruiken, die werkt op alle apparaten en waarmee ze alle informatie kunnen vinden die ze nodig hebben en alle handelingen kunnen verrichten die ze willen verrichten.

Uit bredere internationale onderzoeken rijst overigens geen ander beeld op, schrijft Computable: veel studenten vinden de hoeveelheid (ouderwets) papierwerk te groot en de universitaire administratie te ingewikkeld.

Bron: Computable mei 2016